โครงการ “Mthai Run For Life” เกิดขึ้นโดย โมโน กรุ๊ป ( Mono Group ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี ความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันในสังคมไทย และอยากให้คนไทยหันมาดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง จึงสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการวิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากที่บ้าน หรือตามสถานที่สวนสาธารณะ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ร่วมทำความดีแด่พ่อหลวงครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.mthai.com/runforlife/

edit @ 9 Oct 2009 15:45:34 by My Dexteri@n

Comment

Comment:

Tweet