พอดีต้องการรู้ว่า date1 กับ date2 ในฐานข้อมูลห่างกันกี่วัน เลยหาฟังก์ชั่นของ MySQL มาช่วยเหลือ ก็ได้เจ้านี่ล่ะครับ

DATEDIFF(Date1,Date2)

ตัวอย่างการใช้งาน

SELECT DATEDIFF('1997-12-31 23:59:59','1997-12-30'); = ระยะห่างของสองวันนี้คือห่างกัน 1วัน

SELECT DATEDIFF('1997-11-30 23:59:59','1997-12-31'); = ระยะห่างของสองวันนี้คือห่างกัน -31วัน

* สังเกตุว่า ต้องเอาวันที่มากกว่าใส่พารามิเตอร์ตัวแรก จะได้ระยะห่างของวันที่ถูกต้องนะครับ

 

ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ

ไปนอนแระ แง่มๆ

Comment

Comment:

Tweet

ewrqrq

#1 By ewqr (58.9.209.136) on 2010-05-06 15:39